ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 

a www.graficline.hu weboldal használatáról

 

 1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.graficline.hu honlapot a Grafic Line Kft. üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket (a továbbiakban: megrendelő), úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (fizetési, rendelési feltételek) és a Vásárlási Feltételek, a vásárlás menete elnevezésű dokumentum (a továbbiakban együtt: ÁSZF) határozzák meg.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Grafic Line Kft. (a továbbiakban: vállalkozó) jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2.1 Bemutatkozó adatok, fogalmak

Vállalkozás

adatai

Név: GRAFIC LINE Kft.
Székhely: 2092 Budakeszi, Szél utca 51.
Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Szél utca 51.
Üzlet, átvételi pont címe, ügyfélszolgálat helyszíne és telefonszáma: 1068 Budapest, Városligeti fasor 32.

+36 1 351 4768

Nyilvántartásba vevő bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-097028
Adószám: 12053139-2-13
Képviselő: Virágh Szabolcs ügyvezető
Telefonszámok: +36 23 45 45 23
Fax: +36 23 45 45 23
E-mail: office@graficline.hu
Honlap: www.graficline.hu
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102244-61380200-00000008
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-106032/2016.
Tárhelyszolgáltató

Adatai

Név: MOLEHAND Szolgáltató Kft.
Cím: 1162 Budapest, Viola utca 4.
Tárolás helye: A MOLEHAND Szolgáltató Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál a Proserver Kft. szervertermében van elhelyezve, ahol 24 órás élőerős biztonsági szolgálat és őrzés van. A szerverterem címe: 1152 Budapest., Szentmihályi út 137.
Elérhetőség: Tel:+36-1/210-3624; Fax:+36-1/700-2699; info@molehand.eu
Felelős személy: Molnár Péter ügyvezető

 

Felek: A vállalkozó és a megrendelő együttesen.

Vállalkozó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró gazdasági társaság.

Megrendelő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, és/vagy regisztráló szerződést kötő személy, vagy gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelő, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: a www.graficline.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt teszi lehetővé, amelynek a végeredménye az adásvételi szerződés megkötése.

Webáruház: A webáruház (más néven: webshop, e-shop) az egy olyan weboldal (más néven: honlap), ami termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít. Általában online bevásárló kosár tartozik hozzá, amelybe virtuálisan pakoljuk bele a megvásárolni kívánt árut.

Szerződés: A vállalkozó és a megrendelő között a honlap és az elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan a vállalkozó és a megrendelő közötti szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely az adásvételi szerződés tárgyát képezi

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

2.2 A jelen ÁSZF a vállalkozót és a megrendelőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit szabályozza.

2.3 A jelen ÁSZF‐től csak írásban rögzített megállapodással lehet eltérni. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, telefax, vagy elektronikus levél útján történő levelezés, illetőleg a honlapon történő nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni vagy a honlapon kifejezetten el kell fogadni.

3.1 Az ÁSZF elfogadása

A www.graficline.hu honlapon keresztül történő vásárlással a megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely a megrendelő és a vállalkozó között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF rendelkezéseinek a megismerése a megrendelő érdeke. Ennek elmulasztásával kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a megrendelőt terheli.

3.2. A szerződés nyelve

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 1. Árak

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők, és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁt.  Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a vállalkozó fenntartja. A honlapon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket nem tartalmazzák. Ezek a költségek minden esetben külön kerülnek a megrendelésben visszaigazolásra.

 

 1. Szerződés tárgya

5.1. A vállalkozó a www.graficline.hu weboldalán webáruházat üzemeltet, amelyen az általa forgalmazott termékek megrendelhetőek a weboldalt látogató megrendelők által egy internetes felületen keresztül. A vállalkozó a megrendelő részére a kínálatában elérhető termékeket a megrendelő által megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők.

A vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt terméket ellenérték fejében a megrendelő által leadott megrendelést követően, a vonatkozó 2. megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint a megrendelőnek leszállítja.

A webáruházban az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki betöltötte 18. életévét.

 

A webáruházban feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a megrendelő teszi azzal, hogy a terméket megrendeli a vállalkozótól. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor a megrendelő ajánlatát a vállalkozó a 2. e-mailben visszaigazolja.

5.2. A webáruházban található árak és az ott közzétett különböző akciók csak a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.

 

 1. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

 

6.1. Regisztráció a vállalkozó weboldalán: A megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a vállalkozó internetes weboldalán (www.graficline.hu) a regisztrációs oldalon regisztrálja magát. A regisztráció során a megrendelő külön nyilatkozatot fogad el, miszerint a regisztrálás során a valóságnak megfelelő adatokat (név/cégnév, cím/székhely, adószám, elérhetőségi adatok, szállítási címek stb.) ad meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A regisztráció során és ahhoz megadott adatokat a vállalkozó a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

6.2. Megrendelés a vállalkozó weboldalán keresztül: Amennyiben a megrendelő a vállalkozó weboldalán a webáruházban az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, azt behelyezi egy a weboldalon működő virtuális kosárba. A virtuális kosárban található termékekre vonatkozó megrendelési szándékát a megrendelő a feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód kiválasztásával véglegesíti, így szerződést köt a vállalkozóval a jelen ÁSZF és a 2. megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján (a továbbiakban elektronikus megrendelés). A megrendelési igényt tartalmazó visszaigazolást (1. számú visszaigazolás) a rendszer a megrendelés alapján automatikusan küldi ki a megrendelő részére, amely tartalmazza a megrendelő adatait, a megrendelés adatait, a szállítási címet és a fizetés módját. A vállalkozó teljesítési visszaigazolása (távollévők közötti szerződés létrejötte) a 2. megrendelési visszaigazoláshoz fűződik, amelyet a vállalkozó munkatársa személyesen küld ki a megrendelő részére.

 

6.3. A 2. megrendelési visszaigazolásban – amellyel a szerződés a felek között létrejön – a vállalkozó pontosan és tételesen leírja a megrendelt áruk megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási és vállalási határidejét. A vállalkozó feltünteti a szállítót és a szállítás költségét is. A vállalkozó csak az ilyen módon visszaigazolt termékekért vállal felelősséget.

 

 1. A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek

 

7.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére Megrendelő által a Vállalkozó weboldalán keresztül leadott megrendelést teljesíti a 2. megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint.

7.1. A megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó által elkészített, és a visszaigazolásban meghatározott terméket átveszi és a meghatározott vételárat a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti a lehetséges fizetési módozatok szerint.

 

 1. Szállítás, szállítmányozás:

 

A szállítás menete részletesen a Vásárlási Feltételek menüpont alatt olvashatóak.

 

 1. Fizetés módja, fizetési feltételek

 

A megrendelés visszaigazolásakor a vállalkozó számlát (díjbekérőt) állít ki a megrendelt termékről, amelyet a termék átadásakor bocsát a megrendelő rendelkezésére. A vállalkozó kijelenteni, hogy az általa a megrendelő részére kiállított bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak.

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy bármely esetben előre-utalásos számlát állítson ki.

 

A fizetés módjait a webáruházban található „kosár” tartalmazza, a Vásárlási Feltételekben rögzítettek szerint.

 

 1. Elállás a vásárlástól

 

A megrendelő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától. Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja, amely a futártól kapott nyugtával igazolható.

Az elállási szándékot minden esetben írásban (levél, fax, e-mail) kell jelezni a vállalkozó felé.

 

Az elállási nyilatkozatnak a termék kézhezvételét követő 14. nap éjfélig kell megérkeznie a vállalkozó részére!

 

Az elálló nyilatkozatban fel kell tüntetni a megrendelő nevét és a megrendelés azonosítóját!

A megrendelt terméket eredeti, sértetlen állapotában, hiánytalan tartalommal– számlával

együtt – kell a vállalkozó részére visszajuttatni. Elállás esetén a megrendelt termék visszajuttatásának költségei a megrendelőt terhelik, az utánvéttel visszajuttatott terméket a vállalkozó nem veszi át. A vállalkozó kizárólag az eredeti, sértetlen állapotú, hiánytalan tartalommal rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a teljes vételárat.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a vállalkozóhoz történő termék-visszaérkezéstől számított 14 napon belül a fizetési móddal megegyező módon kerül a vételár visszafizetésre.

 

 

 1. Vis Major

 

11.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

11.2. Ha Vis Major esemény miatt a késedelem időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások számláját Vis Major körbe tartozó esemény esetén is ki kell egyenlíteni.

 

 1. Jótállás, szavatosság

 

12.1 A megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban a vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. A szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. A megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse.

 

12.2 A vásárolt termék hibája esetén a megrendelő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igény a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.

A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozóval közölni. A vállalkozót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két (2) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 1. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a www.graficline.hu oldalon érhető el.

 1. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a  Grafic Line Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást. A termékoldalon található képek illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 1. Eljárás hibás ár esetén

Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszer-, vagy egyéb adminisztrációs hiba miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a vállalkozó nem fogadja el, és a terméket hibás áron nem értékesíti. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Amennyiben a Megrendelő a hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja (1. számú visszaigazolás), ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a vállalkozó részéről. Hibás áron történő megrendelő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a vállalkozó munkatársa által küldött elektronikus – nem automatikus – visszaigazolás (2. számú visszaigazolás) során a vállalkozó munkatársa felhívja a megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést. A megrendelő a hibás ár helyett a vállalkozó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az vállalkozó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a vállalkozó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 1. Záró rendelkezések

 

17.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.

 

17.2  A jelen ÁSZF elválaszthatatlan része: „Vásárlási feltételek és a vásárlás menete”.

 

17.3 A jelen ÁSZF. 2016. október 1. napján lép hatályba.

0

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A sütik ennél a honlapnál engedélyezve vannak a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül használja a honlapot, vagy az "Elfogadás" gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás